Ausschreibung

Vereinsmeisterschaften 2018

  7.09. - 14.12.2018

 

Kreuztabelle nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Tite TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkt Buchh SoBer
1. Keller,Thomas MK 2259 ** 1 1 - + 1 1 - 1 6.0 43.5 25.00
2. Vladimirow,Anguel MK 1982 0 ** 0 1 + 1 1 ½ + 5.5 41.5 22.00
3. Heuser,Friedhelm MK 1992 0 1 ** 1 0 0 1 + 1 5.0 43.0 19.50
4. Löffler,Friedrich,Dr MK 2044 + 0 0 ** 0 ½ 1 1 1 4.5 36.5 14.00
5. Tonnicchi,Claudio MK 2052 - - 1 1 ** 1 - 1 - 4.0 44.5 16.50
6. Romaker,Johann MK 2028 0 0 1 ½ 0 ** 0 1 1 3.5 41.0 12.75
7. Kart,Boris MK 1867 0 0 0 0 + 1 ** ½ - 2.5 40.0 7.50
8. Raabe,Joachim MK 1931 - ½ - 0 0 0 ½ ** + 2.0 35.5 5.00
9. Tokmak,Tugay MK 1663 0 - 0 0 + 0 - - ** 1.0 36.0 1.50


Kreuztabelle nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Tite TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkt Buchh SoBer
1. Deichmann,Martin VMK 1763 ** ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ + 5.5 41.5 24.00
2. Bündgen,Hans-Georg VMK 1755 ½ ** 1 ½ 0 ½ ½ 1 + 5.0 41.5 22.00
3. Thierkopf,Constantin VMK 1875 ½ 0 ** 1 1 ½ 1 0 + 5.0 39.5 21.25
4. Diedrich,Karlheinz VMK 1833 0 ½ 0 ** ½ ½ 1 1 + 4.5 39.5 17.75
5. Schmidt,Stephan VMK 1731 ½ 1 0 ½ ** ½ ½ - + 4.0 43.5 18.00
6. Büdenbender,Hermann VMK 1707 0 ½ ½ ½ ½ ** ½ ½ + 4.0 41.5 17.25
7. Lichtblau,Ernst VMK 1723 ½ ½ 0 0 ½ ½ ** 1 + 4.0 40.0 16.00
8. Kronseder,Michael VMK 1737 ½ 0 1 0 + ½ 0 ** + 4.0 37.0 14.75
9. Lüdtke,Wolfgang VMK 1797 - - - - - - - - ** 0.0 27.0 0.00

 

Kreuztabelle nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Tite TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkt Buchh SoBer
1. Ostermann,Frank A1 1480 ** 1 1 ½ 1 1 + + 6.5 49.5 31.50
2. Frienen,Hans-Peter A1 1460 0 ** ½ 1 ½ 1 1 + 5.0 43.0 19.75
3. Stockhofe,Rudi A1 1652 0 ½ ** ½ 1 1 1 + 5.0 42.5 18.25
4. Geitner,Alexander A1 1525 ½ 0 ½ ** ½ 1 1 + 4.5 42.5 18.00
5. Ploschke,Dieter A1 1169 0 ½ 0 ½ ** ½ 0 + 2.5 40.0 10.75
6. Hausdörfer,Dirk A1 1096 0 0 0 0 ½ ** 1 + 2.5 38.5 7.00
7. Martius,Wolf Peter Peter A1 1105 - 0 0 0 1 0 ** + 2.0 36.5 6.50
8. Espinoza Bachmann,Jo A1   - - - - - - - ** 0.0 27.0 0.00

 

Kreuztabelle nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Tite TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkt Buchh SoBer
1. Reiter,Ute A2 1041 ** ½ ½ 1 1 ½ + + 5.5 45.5 25.00
2. Cordier,Jakob A2   ½ ** ½ 1 ½ ½ 1 + 5.0 42.5 21.25
3. Frommer,Udo A2 1106 ½ ½ ** ½ ½ - ½ + 3.5 42.0 15.50
4. Irrlitz,Kai A2   0 0 ½ ** 1 1 0 + 3.5 41.0 13.75
5. Krumova,Aleksandra A2   0 ½ ½ 0 ** + ½ + 3.5 40.0 13.75
6. Hingst,Dieter Max Ot A2 904 ½ ½ + 0 - ** - + 3.0 41.5 13.00
7. Vladimirow,Antonio A2   - 0 ½ 1 ½ - ** + 3.0 38.0 11.00
8. Tsallagov,Alexander A2   - - - - - - - ** 0.0 27.0 0.00

 

Auswertung:

Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Büdenbender,Hermann SC 66304-0003 1663 -116 3/7 3,850 23 1575 1627 1640 -117 -23
Bündgen,Hans-Georg SC 66304-0062 1619 -100 4/7 3,360 22 1685 1633 1637 -101 +18
Cordier,Jakob SC 66304-1191 1½/5 0   1017   849 -    1
Deichmann,Martin SC 66304-0439 1638 -  96 4½/7 3,573 22 1736 1631 1664 -  97 +26
Diedrich,Karlheinz SC 66304-0069 1645 -  78 3½/7 3,650 22 1629 1630 1641 -  79 -4
Frienen,Hans-Peter SC 66304-0142 1454 -  83 4/6 4,307 19 1406 1267 1444 -  84 -10
Frommer,Udo SC 66304-1066 1107 -  68 1/2 1,411 19   945 1091 -  69 -16
Geitner,Alexander SC 66304-1132 1328 -  41 3½/6 3,281 18 1359 1288 1335 -  42 +7
Hausdörfer,Dirk SC 66304-1144 1096 -  17 1½/6 1,403 16 1112 1327 1100 -  18 +4
Heuser,Friedhelm SC 66304-0063 1954 -109 4/7 4,156 30 1935 1883 1951 -110 -3
Hingst,Dieter Max Otto SC 66304-0397   904 -119 1/2 0,891 16   945   909 -120 +5
Irrlitz,Kai SC 66304-1197 1½/4 0   975
Kart,Boris SC 66304-0426 1859 -  71 1½/6 2,692 27 1690 1906 1830 -  72 -29
Keller,Thomas SC 66304-0339 2197 -132 5/5 4,481 30 2497 1820 2209 -133 +12
Kronseder,Michael SC 66302-1002 1647 -128 2/6 3,054 22 1517 1640 1617 -129 -30
Krumova,Aleksandra SC 66304-1201 1/3 0   999
Lichtblau,Ernst SC 66304-0301 1571 -147 3/7 2,830 21 1589 1640 1576 -148 +5
Löffler,Friedrich,Dr. SC 66304-0130 1842 -158 3½/7 3,470 27 1845 1845 1843 -159 +1
Martius,Wolf Peter SC 66304-1105 1105 -  21 1/5 1,376 19 1027 1294 1092 -  22 -13
Ostermann,Frank SC 66304-1160 1480 -    8 4½/5 3,596 20 1699 1294 1509 -    9 +29
Ploschke,Dieter SC 66304-1142 1169 -  22 1½/6 1,955 18 1095 1315 1154 -  23 -15
Raabe,Joachim SC 66304-0356 1820 -269 1/5 2,207 26 1618 1864 1789 -270 -31
Reiter,Ute SC 66304-0384 1041 -128 1½/3 1,845 21   953 1029 -129 -12
Romaker,Johann SC 66304-1157 1851 -  70 3½/8 3,678 27 1833 1888 1847 -  71 -4
Schmidt,Stephan SC 66304-0342 1562 -  60 3/6 2,351 21 1641 1640 1581 -  61 +19
Stockhofe,Rudi SC 66304-1101 1425 -  86 4/6 4,082 19 1412 1272 1422 -  87 -3
Thierkopf,Constantin SC 66304-1055 1707 -  52 4/7 4,332 13 1672 1621 1694 -  53 -13
Tokmak,Tugay SC 66304-1044 1663 -  29 0/4 0,698 23   1961 1642 -  30 -21
Tonnicchi,Claudio SC 66304-1203 1992 -  94 4/4 2,674 30   1867 2023 -  95 +31
Vladimirow,Anguel SC 66304-0415 1774 -  56 3½/6 1,944 25 1980 1920 1814 -  57 +40
Vladimirow,Antonio SC 66304-1202 ½/2 0   978